Om de leden kostuums en instrumenten gratis in bruikleen te kunnen geven en die te onderhouden, moet de vereniging investeren. Naast die investeringen zijn er de kosten van het repetitiegebouw en zorgt de vereniging, door inzet van beroepskrachten, voor een goede opleiding van muzikanten en het op peil houden van de kwaliteit en muziekrepertoire.

Voor dat alles is, naast de inkomsten uit contributie en optredens, ook financiële hulp van u nodig!
Dat is mogelijk door donateur (personen), Vriend van Excelsior (personen en ondernemers) of sponsor (bedrijven) te worden.

U kunt al donateur worden met een bedrag van minimaal € 25,00 per jaar.

Als u donateur wordt ontvangt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief. Ook kunt u alle concerten van de vereniging gratis bijwonen.

Voor personen of kleine winkelbedrijven die ons met meer dan € 25,- per jaar kunnen / willen ondersteunen, is er de mogelijkheid om “Vriend van Excelsior” te worden.

U kunt al “Vriend van Excelsior” worden met een bedrag van minimaal € 75,00 per jaar.

In de kantine van ons verenigingsgebouw hangen wij een bord op. Daarop kan een plaatje met uw eigen naam of bedrijfsnaam geplaatst worden. De eenmalige kosten van het plaatje vragen wij u te voldoen. U kunt zelf bepalen naar welke van onze muziekgroepen uw jaarlijkse bijdrage gaat.

Voor het bekostigen van de jeugdopleiding en aanschaf van instrumenten en uniformen is enige tijd geleden een speciale actie gestart bij verschillende fondsen.

Van het Elise Mathildefonds, Stichting Volkskracht, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Erasmusstichting, Stichting Boschuysen, Stichting Stad Rotterdam, DeltaPORT Donatiefonds en
G.PH Verhagen-Stichting zijn aanmerkelijke bijdragen ontvangen.

Leden van TMaSK zijn jong en groeien soms hard. Met als gevolg dat menig jeugdlid na één of twee jaar geen passend uniform meer heeft en de vereniging opnieuw kosten moet maken. Daarvoor kunnen we niet opnieuw bij de fondsen terecht zodat we zoeken naar ondernemers/bedrijven die ons met een redelijk bedrag eenmalig of jaarlijks willen ondersteunen in de vorm van sponsoring. Overigens slijten ook bij de andere groepen de uniformen en instrumenten waardoor ook bij hen vervangen noodzakelijk wordt.

U kunt Sponsor worden met een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage van € 200,00 of meer.

Als tegenprestatie bieden wij sponsors naast het toezenden van de nieuwsbrief en naamsvermelding op het bord in het verenigingsgebouw, de mogelijkheid om op deze website in een kader reclame te maken voor uw bedrijf.

Donateur, \"Vriend van Excelsior\" of Sponsor worden?

* is een verplicht veld. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter (zie bij Informatie)

Vul uw voor- en achternaam volledig in.
Uitsluitend als u een organisatie vertegenwoordigd
Alleen gebruiken bij keuze \"Vrienden van Excelsior\"