ZPB Archive

Bussum

De Vivium Zorggroep heeft meerdere vestigingen voor zorgbehoevende ouderen. In Bussum wil de zorggroep in de vestiging De Zandzee de daar wonende cliënten een extra leuke Sinterklaasavond bezorgen. Hiertoe worden enkele activiteiten georganiseerd en een daarvan is het laten horen (en laten meezingen met) van Sinterklaasliedjes. Er zijn 6 muziekpieten van Excelsior die de Sinterklaasliedjes kunnen spelen.
Begintijd spelen 18.30 uur
Eindtijd spelen 19.30 uur

Wassenaar

De ouderraad van het Adelbert College in Wassenaar wil voor de leerlingen van middelbare school op 5 december iets door met een Sinterklaasgedachte. In de aula van de school willen ze daarom in de lunchpauze Sinterklaasliedjes laten klinken. Aan muzikale pieten van Excelsior is gevraagd die muziek te verzorgen en de nodige gezelligheid te brengen.
Begintijd spelen: 12.00 uur
Eindtijd spelen: 13.00 uur

Rotterdam

De winkeliers van het shoppingcentrum Alexandrium organiseren voor hun klanten weer meerdere activiteiten in de weken dat Sinterklaas in ons land is. Zo willen ze ook graag live muziek in het centrum laten klinken waarvoor de pietenband is gecontracteerd op zondag 25 november, zaterdag 1 december en zondag 2 december.
Begintijd spelen 25 november 12.30 uur
Begintijd spelen 1 en 2 december: 12.00 uur
Eindtijd spelen alle dagen: 16.00 uur

Rotterdam-Middelland

De Emmausschool in Rotterdam wil ook dit jaar met alle kinderen van de basisschool de verjaardag van Sinterklaas vieren. Aan Excelsior is gevraagd of zij met 6 muziekpieten de aankomst van Sinterklaas muzikaal willen opluisteren.
Om kwart voor negen staan alle kinderen uit volle borst te zingen en stapt de sint en zijn pieten aan de andere kant van de school in de auto, tractor of jeep en komt dan aan op het grote plein waar 600 kinderen en ouders en leerkrachten staan te wachten!
Na ontvangst van Sinterklaas gaan om kwart over negen de kinderen naar de klassen evenals Sint en de eigen pieten. De pietenband speelt tot Sint met gevolg het gebouw in is.
Aanvang spelen: 08.45 uur
Eindtijd spelen: 09.30 uur

Schiedam

Basisschool Sint Bernardus in Schiedam viert op 5 december voor de onderbouw van de school het Sinterklaasfeest. In de ochtend bezoekt Sinterklaas de school. In de middag organiseert de school voor de kinderen ook allerlei activiteiten. Om die activiteiten extra feestelijk te maken, is Excelsior gevraagd om het begin van de middag met Sinterklaasmuziek te openen. Zes leden blijken een vrije dag te kunnen nemen om voor de kinderen van de school te spelen.
Begintijd spelen: 13.00 uur
Eindtijd spelen: 13.45 uur

Den Haag

Basisschool Het Lichtbaken in Den Haag viert op 5 december voor de onderbouw van de school het Sinterklaasfeest op het plein voor de school. Om de viering voor de zenuwachtige kinderen extra feestelijk te maken, heeft de Ondernemingsraad aan Excelsior gevraagd of ze een muziek kunnen verzorgen als Sinterklaas op het schoolplein aankomt. Zes leden blijken een vrije dag te kunnen nemen om voor de kinderen van de school te spelen.
Begintijd spelen: 08.20 uur
Eindtijd spelen: 09.15 uur

Barendrecht

De winkeliers van winkelcentrum Carnisse Veste organiseren ook dit jaar voor hun klanten weer speciale activiteiten in de weken dat Sinterklaas in ons land is. De pietenband is daarom gecontracteerd om op de 25e november in de middag bij de winkels in het centrum te spelen.
Begintijd spelen: 13.00 uur
Eindtijd spelen: 16.30 uur

Schoonhoven

De stad Schoonhoven zal ook dit jaar Sinterklaas weer hartelijk welkom heten, onder andere met een intocht in de stad. Die intocht begint aan het Veer in Schoonhoven en de pietenband van Excelsior is gevraagd die muzikaal op te luisteren. De pietenband loopt bij Sinterklaas aan de kop van de optocht en speelt bekende en nieuwe Sinterklaasliedjes.
Start intocht: 11.45 uur
Eindtijd: 13.15 uur

Carnisseveste

Sinterklaas wordt dit jaar in Barendrecht feestelijk ingehaald. De Sint zal een rondrit maken in de woonwijk nabij het winkelcentrum Carnisse Veste. De tocht zal eindigen op het plein naast het winkelcentrum en verwelkomt  Sint de kinderen met een vrolijk programma voor iedereen georganiseerd. De pietenband van Excelsior is gevraagd de Sint tijdens de tocht door de wijk te begeleiden. Startpunt van de rondrit is het wijkcentrum “De Waterpoort” aan het Middeldijkerplein 9 in Barendrecht.
Begintijd spelen: 13.30 uur
Eindtijd spelen: 14.45 uur

Glencore in Rotterdam-stad

Het Amerikaanse bedrijf Glencore viert ook dit jaar weer het feest van Sinterklaas voor haar personeelsleden. Evenals eerdere jaren is Excelsior benaderd met de vraag om daaraan mee te werken. De pietenband begeleidt de binnenkomst van Sinterklaas, speelt tijdens het programma voor Sinterklaas met kinderen een enkel lied, en begeleidt de Sint bij vertrek. Mensen die niet op het bedrijf werken kunnen het feest niet bijwonen.
Begintijd spelen: 10.00 uur
Eindtijd spelen, 13.00 uur